Pracovníci katedry


Mgr. Ján Huňady (externý doktorand)

Telefón: 0905480281
E-mail: info@design-atelier.sk

Detailné informácie:

www.design-atelier.sk

 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.