Pracovníci katedry

PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

Funkcia: Zástupca vedúcej katedry
Telefón: 037/64 08 241
E-mail: tkoprda@ukf.sk

Detailné informácie:
PhDr. Tomáš Koprda, PhD. sa zameriava v teoretickej a praktickej rovine na dizajn a vizuálnu komunikáciu. Venuje sa interakcii dizajnu a spotrebiteľa v intenciách súčasnej komunikácie. Pôsobí ako grafický dizajnér.

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.