Novinky a oznamy

Pracovná ponuka

Publikované: 24.03.2017
Kategória: Oznamy

Chceš absolvovať prax na Festivale Divadelná Nitra?

Asociácia Divadelná Nitra ponúka študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre možnosť zapojiť sa do rôznych oblastí dobrovoľníckej práce počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 (22. – 27. 9. 2017) a zároveň tak absolvovať aj odbornú prax v rámci svojho štúdia.

Ak váhaš, pozri si našu video výzvu:

https://www.youtube.com/watch?v=MXlWU5L6G2w&feature=youtu.be

Viac info aj na:

http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/Dobrovonciamladez/dobrovolnici2017/ 

Prihlasovací formulár na dobrovoľnícku prácu na Divadelnej Nitre 2017: http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/Návrat

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.