Novinky a oznamy

Mediálne centrum - výberové konanie

Publikované: 12.10.2017
Kategória: OznamySúťaž vo vede

Publikované: 02.10.2017
Kategória: Oznamy

Radi by sme Vás informovali o zaujímavej ponuke pre šikovných vysokoškolákov, ktorí by mali záujem absolvovať týždeň v Saudskej Arábii.

Finále súťaže sa po minulé roky zúčastnili aj slovenskí študenti, ktorí tento zážitok silno odporúčajú.

 

Všetky bližšie informácie o súťaži tu.

Pre bližšie informácie je možné kontaktovať p. Petríkovú, ktorá súťaž absolvovala minulý rok: emilia.petrikova@gmail.comSÚŤAŽ POPAI STUDENT AWARD 2017

Publikované: 25.05.2017
Kategória: Oznamy

Letos probíhá již jedenáctý ročník této prestižní soutěže, která je dlouhodobým úspěšným projektem spolupráce se studenty vysokých a středních škol se specializací na marketingovou  komunikaci.

Studenti soutěží o nejlepší návrhy projektů v místě prodeje dle zadaných briefů od konkrétních zadavatelů – partnerů soutěže.  Soutěž je koncipována tak, aby poskytla účastníkům soutěže co nejvíce nových informací z oblasti in-store komunikace. Pro soutěžící i zadavatele reklamy   je soutěž jedinečnou příležitostí pro navázání spolupráce prostřednictvím zajímavých  návrhů studentů.  Pořadatel soutěže organizuje v průběhu projektu mimo jiné setkání studentů se zadavateli reklamy (výrobci značkových výrobků) i výrobci POP.

Soutěžní návrhy mladých tvůrců jsou zviditelňovány v rámci celoroční mediální kampaně.  Vítězové jednotlivých kategorií získávají kromě ocenění také finanční odměnu.

Informace o projektu a propozice soutěže jsou ZDE .

 

Partnery letošního ročníku soutěže jsou společnosti:

Vitana a.s. – partner kategorie Nejlepší grafický 2D návrh dle zadaného briefu

Budějovický Budvar – partner kategorie Nejlepší design POP materiálu (3D) dle zadaného briefu

Plzeňský Prazdroj – partner kategorie Nejlepší návrh in-store komunikační kampaně dle zadaného briefu

Termín pro zaslání zpracovaných studentských návrhů  je do 31. 10. 2017.

 

Na stránce  http://www.popai.cz/popai-student-awards/brief-souteze

jsou umístěna kompletní znění briefů pro rok 2017.

Po vstupu na tuto stránku je třeba zadat do přihlašovacích polí vpravo

uživatelské jméno:

student2017@popai.cz

heslo:

55vhx1EF

Studentům, kteří budou soutěžit v kategorii Nejlepší design POP materiálu (3D) dle zadaného briefu od společnosti Budějovický Budvar, zašleme na vyžádání ještě odkaz ke stažení dalších podkladů od partnera tohoto zadání.

Formuláře přihlášky jsou na 

http://www.popai.cz/popai-student-awards-2016/prihlaska-popai-student-award .

 

Vyvrcholením soutěže bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v rámci gala večera mezinárodní oborové akce POPAI DAY 2017Na tento večer jsou zváni všichni účastníci soutěže a zástupci účastnících se škol jako čestní hostéLetošní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 23. listopadu 2017v Kongresovém centru TOP HOTEL Praha ****,  Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov. Pracovná ponuka

Publikované: 24.03.2017
Kategória: Oznamy

Chceš absolvovať prax na Festivale Divadelná Nitra?

Asociácia Divadelná Nitra ponúka študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre možnosť zapojiť sa do rôznych oblastí dobrovoľníckej práce počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 (22. – 27. 9. 2017) a zároveň tak absolvovať aj odbornú prax v rámci svojho štúdia.

Ak váhaš, pozri si našu video výzvu:

https://www.youtube.com/watch?v=MXlWU5L6G2w&feature=youtu.be

Viac info aj na:

http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/Dobrovonciamladez/dobrovolnici2017/ 

Prihlasovací formulár na dobrovoľnícku prácu na Divadelnej Nitre 2017: http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/Súťaž o Cenu rektora UKF v Nitre

Publikované: 12.03.2017
Kategória: Oznamy

Rektor UKF v Nitre vyhlasuje pre študentov dennej formy štúdia na UKF v Nitre súťaž na predloženie návrhu výtvarného objektu.


 

Špecifikácia podmienok súťaže

Súťaž je zameraná na preloženie návrhu trojdimenzionálneho výtvarného objektu, ktorý bude umiestnený vo vonkajších priestoroch pri hlavnej budove UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku. Výtvarný objekt bude umiestnený v priestore, kde sa v súčasnosti nachádza existujúci reklamný pútač. Fotodokumentácia súčasného stavu tvorí súčasť tejto výzvy.

Výtvarný objekt bude plniť dve hlavné funkcie:

 • Bude slúžiť ako originálny pútač budovy univerzity, ktorý bude vzbudzovať záujem verejnosti, okoloidúcich či návštevníkov školy.
 • Jeho súčasťou bude variabilný priestor na informovanie študentov, pracovníkov UKF v Nitre, ako aj verejnosti o rôznych aktivitách/podujatiach realizovaných na UKF v Nitre.

Dizajn navrhovaného objektu musí zodpovedať odkazu UKF v Nitre, v rámci ktorého sa prezentuje ako moderná európska univerzita založená na tradičných hodnotách ponúkajúca široké spektrum možností a pestrosť tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti výskumu.

Výtvarný objekt bude navrhnutý v súlade s environmentálnou zodpovednosťou voči priestoru, kde bude umiestnený, pričom plocha na umiestnenie objektu nesmie presiahnuť 25 m2 a objekt nesmie byť vyšší ako 5 m.

Návrh bude spracovaný formou výtvarnej štúdie pozostávajúcej z 3 hlavných častí:

 • opisu konceptu/základnej idey výtvarného návrhu,
 • farebnej predlohy diela, vrátane zadania jeho technickej špecifikácie (farebnosť, materiál, rozmery) a vizualizácie umiestnenia diela do prostredia,
 • kvalifikovaného cenového odhadu realizácie výtvarného diela.

Súčasťou súťažného návrhu bude aj profesijný životopis predkladateľa.

Pravidlá súťaže a zmluva s víťazným uchádzačom budú rešpektovať autorský zákon č. 185/2015 Z. z.

 

Termín uzávierky na predkladanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy sa budú prijímať do 30.9.2017 do 15:00 hod. na Referáte rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie.

 

Termín zverejnenia výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 13.10.2017 na www.ukf.sk.

 

Výber víťazného návrhu

Predložené návrhy budú  hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • originalita návrhu výtvarného diela,
 • splnenie podmienok uvedených v špecifikácii podmienok súťaže,
 • komplexnosť návrhu výtvarného diela,
 • zohľadnenie priestorových podmienok, do ktorých bude výtvarný objekt umiestnený,
 • cena realizácie navrhnutého diela.

O úspešnom uchádzačovi rozhodne výberová komisia v zložení:

 • prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. – rektor UKF v Nitre
 • Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • doc. Mgr. Jozef Baus – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • Mgr. Martin Kratochvíl, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • Bc. Ľubomír Balko – fotograf a grafický dizajnér, pracovník Referátu rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie UKF v Nitre
 • akad. mal. Marián Žilík – výtvarník
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD. – pedagóg Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre

Víťazný návrh bude ocenený finančnou odmenou vo výške 1 000 €.

Podmienkou získania odmeny je, aby bol predkladateľ víťazného návrhu v čase ukončenia súťaže študentom dennej formy štúdia.Súťaž

Publikované: 06.02.2017
Kategória: Oznamy

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti studentů Vaší školy v  soutěži POPAI STUDENT AWARD 2017. Letos probíhá již jedenáctý ročník této prestižní soutěže, která je dlouhodobým úspěšným projektem spolupráce se studenty vysokých a středních škol se specializací na marketingovou  komunikaci.

Studenti soutěží o nejlepší návrhy projektů v místě prodeje dle zadaných briefů od konkrétních zadavatelů – partnerů soutěže.  Soutěž je koncipována tak, aby poskytla účastníkům soutěže co nejvíce nových informací z oblasti in-store komunikace. Pro soutěžící i zadavatele reklamy   je soutěž jedinečnou příležitostí pro navázání spolupráce prostřednictvím zajímavých  návrhů studentů.  Pořadatel soutěže organizuje v průběhu projektu mimo jiné setkání studentů se zadavateli reklamy (výrobci značkových výrobků) i výrobci POP.

Soutěžní návrhy mladých tvůrců jsou zviditelňovány v rámci celoroční mediální kampaně.  Vítězové jednotlivých kategorií získávají kromě ocenění také finanční odměnu.

Informace o projektu a propozice soutěže jsou ZDE .

 

Partnery letošního ročníku soutěže jsou společnosti:

Vitana a.s. – partner kategorie Nejlepší grafický 2D návrh dle zadaného briefu

Budějovický Budvar – partner kategorie Nejlepší design POP materiálu (3D) dle zadaného briefu

Plzeňský Prazdroj – partner kategorie Nejlepší návrh in-store komunikační kampaně dle zadaného briefu

Termín pro zaslání zpracovaných studentských návrhů  je do 31. 10. 2017.

 

Na stránce  http://www.popai.cz/popai-student-awards/brief-souteze

jsou umístěna kompletní znění briefů pro rok 2017.

Po vstupu na tuto stránku je třeba zadat do přihlašovacích polí vpravo

uživatelské jméno:

student2017@popai.cz

heslo:

55vhx1EF

Studentům, kteří budou soutěžit v kategorii Nejlepší design POP materiálu (3D) dle zadaného briefu od společnosti Budějovický Budvar, zašleme na vyžádání ještě odkaz ke stažení dalších podkladů od partnera tohoto zadání.

 

Formuláře přihlášky jsou na 

http://www.popai.cz/popai-student-awards-2016/prihlaska-popai-student-award .

 

Vyvrcholením soutěže bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v rámci gala večera mezinárodní oborové akce POPAI DAY 2017Na tento večer jsou zváni všichni účastníci soutěže a zástupci účastnících se škol jako čestní hostéLetošní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 23. listopadu 2017 v Kongresovém centru TOP HOTEL Praha ****,  Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.  
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.