Novinky a oznamy

Erasmus+ stáže 2017/2018

Publikované: 12.06.2018
Kategória: Oznamy

Dňa​ 8.6.2018 sa otvorilo​ ďalšie (už 4.) dodatočné kolo na prihlasovanie sa na stáže pre AR 2017/2018 z dôvodu 40 voľných miest na Erasmus+ stáže.

Nakoľko je nutné dané miesta naplniť a dočerpať na to určené finančné prostriedky, 
​dovoľujeme si ​
 
osloviť študentov, ktorí by mali/mohli mať záujem vycestovať na stáž ešte toto leto 2018. Je to tiež dobrá príležitosť pre doktorandov a absolventov, ktorí práve zoštátnicovali. 

Stáž je možné realizovať v časovom intervale do 30.septembra 2018, a preto je systém prihlasovania otvorený do 30.7.2018, keďže študent môže najneskôr realizovať stáž v čase 1.8. – 30.9.2018, čím spĺňa základnú podmienku byť na stáži minimálne 60 dní.

 

POSTUP PRIHLASOVANIA:

1.       Študent si založí prihlášku v systéme study abroad, nahrá tam potrebné dokumenty.

2.       Pre urýchlenie procesu študent donesie podklady (môže ich tiež poslať poštou) priamo na zahraničné oddelenie (Mgr. Terézia Paňková - tpankova@ukf.sk).

3.       Študentove schválenie/neschválenie bude konzultované s katedrou a fakultou. 

 

Študenti sa môžu prihlasovať a nosiť mi dokumenty priebežne.

Viac informácií na: https://www.ukf.sk/medzinarodne-vztahy-ukf/erazmus

 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.