Aktuálne konzultačné hodiny ZS 2021/2022


Prechod na dištančnú formu výučby od 27.9.2021

 


Novinky a oznamy

Odborné kolokvium e-MOTION: Moc neuromarketingu, emócií a virtuálnej reality

 

Kolokvium bude organizované 8. novembra 2021 v priestoroch 14. poschodia Tower 115 v Bratislave pod záštitou Českej marketingovej spoločnosti v spolupráci s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy (FF UKF v Nitre), s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha (s pobočkou v Bratislave), Metropolitnou univerzitou Praha, Európskou akadémiou manažmentu, marketingu a médií o.z. a Univerzitou Komenského v Bratislave v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2021.

 

			</div>
			<hr />
		</div>	</div>
	<!-- Start Bottom Information -->
	<div id=

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.