Prechod na dištančnú formu výučby od 27.9.2021

 


Novinky a oznamy

Prechod na dištančnú formu výučby

 

Milé študentky, milí študenti


vzhľadom na avizovaný prechod okresu Nitra do červenej fázy Covid automatu, si Vás dovolím upozorniť na zmeny v organizácii vyučovania od 27.9.2021, ktoré sa včera večer zverejnili na webovej stránke fakulty:
https://www.ff.ukf.sk/1008-organizacia-vzdelavania-od-27-septembra-2021-do-odvolania

 

Vzhľadom na to, že v prípade nášho študijného programu by mohla byť  realizácia vyučovania v skupinách do 20 ľudí problematická alebo nerealizovateľná, sa bude realizovať výučba od 27.9.2021 (od pondelka) do odvolania v plnej miere dištančne.

O zmenách, týkajúcich sa konkrétnych predmetov budete informovaní priamo vyučujúcim prostredníctvom ročníkových mailov. Upozorňujeme vás, že povinnosťou každého študenta je priebežne sledovať informácie o prípadných zmenách organizácie vzdelávania na webových stránkach fakulty a jej pracovísk.

 

Výučba dnes (24.9.2021) a zajtra (v sobotu 25.9.2021) prebieha naďalej prezenčne. 


Prinášame dávku dôležitých informácií


1️⃣Ako sme už avizovali, akademický rok 2021/2022 sa podľa harmonogramu akademického roka začína na celej univerzite v pondelok 20. septembra 2021 podľa rozvrhov zverejnených v akademickom informačnom systéme.

2️⃣ Oficiálne otvorenie akademického roka v aule sa neuskutoční.

3️⃣ Vzdelávanie sa vo všetkých formách štúdia začne uskutočňovať štandardne prezenčne. V prípade potreby dekani fakúlt prijmú a zverejnia špecifické spresnenia tykajúce sa režimu, spôsobu a podmienok výučby.

4️⃣ Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu Vás prosíme o účasť na výučbe s nasadeným respirátorom (nad rámec povinných opatrení, ale v záujme nás všetkých).

 

Prijímanie protiepidemických opatrení sa riadi, v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, platným Covid Automatom. Vo všetkých priestoroch UKF platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) podľa príslušných predpisov.Konkrétne opatrenia pre akademický rok 2021/2022 platné na univerzite od 2. septembra stanovuje príkaz rektora č. 30/2021

 


Inštruktážny kurz pre prvákov

Prváci naši milí, aby sme vám štart vysokoškolského štúdia uľahčili, pripravili sme pre vás úvodný inštruktážny kurz. KEDY A KDE? Pre denných študentov 20.9. (pondelok) o 14:45 hod. v miestnosti SDS00080 (Konferenčná sála, Dražovská 2, budova "hospodár" vedľa internátu Zobor) Pre externých študentov 25.9. (sobota) o 8:30 hod. v miestnosti DRB02070 (Dražovská 4, budova PF vedľa knižnice, 2. poschodie)

Kurz bude viesť vaša ročníková tútorka: Mgr. Dana Hodinková, PhD.

kontakt: dhodinkova@ukf.sk


Oznam - začiatok akad. roka 2021/2022

Milí naši študenti, 
ako sme to už avizovali, akademický rok 2021/2022 sa podľa harmonogramu akademického roka začína na celej univerzite v pondelok 20. septembra 2021 podľa rozvrhov zverejnených v akademickom informačnom systéme. Oficiálne otvorenie akademického roka v Aule sa neuskutoční.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu Vás prosíme o účasť na výučbe s nasadeným respirátorom  (nad rámec povinných opatrení,ale v záujme nás všetkých). 
Vzdelávanie sa vo všetkých formách štúdia začne uskutočňovať štandardne prezenčne. V prípade potreby dekani fakúlt prijmú a zverejnia špecifické spresnenia tykajúce sa režimu, spôsobu a podmienok výučby.
Prijímanie protiepidemických opatrení sa riadi, v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, platným Covid Automatom.Vo všetkých priestoroch UKF platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) podľa príslušných predpisov.Konkrétne opatrenia pre akademický rok 2021/2022 platné na univerzite od 2. septembra stanovuje príkaz rektora č. 30/2021.Bakalárske štátnice - akad. rok 2020/21

Bakalárske štátnice v akad. roku 2020/21 sa budú konať v dňoch 31. 5. -3. 6. 2021. Zoznam študentov a ich zaradenie do jednotlivých komisií nájdete na tomto linku:

Bc. štátnice - zaradenie

 

Magisterské štátnice - akad. rok 2020/21

Magisterské štátnice v akad. roku 2020/21 sa budú konať v dňoch 25., 26. a 28. mája 2021. Zoznam študentov a ich zaradenie do jednotlivých komisií nájdete na tomto linku:

Mgr. štátnice - zaradenie


 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.