Novinky a oznamy

Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!

Publikované: 14.03.2018
Kategória: Oznamy

 

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. 

 

Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky      5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

 

Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do 13. apríla 2018.

 

Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/Pracovná ponuka pre študentov

Publikované: 13.03.2018
Kategória: Oznamy

Zdravíme všetkých nadšených študentov marketingu!

 

Sme malá digitálna agentúra v Nitre, ktorá ale pracuje na veľkých aj zahraničných projektoch. Hľadáme medzi seba odhodlaného marketingáča, ktorý chce nachytať skúsenosti a prax ešte počas školy. Sídlime v Nitre, takže s dochádzkou do školy nebudeš mať problém.

 

Neváhaj a píš na hiring@codebusters.sk 

U nás nie sú dôležité skúsenosti, ale samostatnosť a Tvoja schopnosť učiť sa.

 Cirkulátor 2018

Publikované: 09.03.2018
Kategória: Oznamy

​Cirkulátor 2018
 
V​ tomto roku 2018 sa uskutoční v poradí už trinásty ročník súťaže
v reklamnej a marketingovej tvorbe študentov slovenských a zahraničných
vysokých a stredných škôl, Cirkulátor 2018. Autormi a organizátormi projektu
sú študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF
v Nitre. Chuť súťažiť a porovnať si zručnosti v reklamnej tvorbe s konkurenciou
sú hlavnou podstatou medzinárodnej študentskej súťaže.

Súťaž bude prebiehať v nasledujúcich kategóriách: printová komerčná reklama,
printová nekomerčná reklama, audiovizuálna reklama, logo/značka, reklamný
text/slogan, reklamná fotografia, reklamný dizajn, alternatívne/ nové formy
reklamy (Guerrilla), multimediálne/ digitálne formy reklamy/ zvuková reklama,
marketingová kampaň a skupinový projekt.

Chceš aj ty patriť medzi víťazov 13. ročníka súťaže? Tak vyplň prihlášku!
Vytvor kreatívnu reklamu/reklamy na ľubovoľnú tému a prihlás ich do jednej
alebo viacerých z kategórií. Prihlášku nájdeš na oficiálnej webovej stránke súťaže
cirkulator.eu. Sleduj našu webovú stránku spolu s Facebookom a inšpiruj sa tými
najlepšími prácami z minulých ročníkov.

Odborná porota, elementy z tých najlepších slovenských reklamných agentúr,
bude posudzovať práce a v každej z kategórií vyberie jedného víťaza.

Ak sa staneš úspešným v jednej z kategórií, ako víťaza ťa čaká množstvo vecných
cien a prestíž, ktorá ti pomôže uplatniť sa v praxi. Na absolútneho víťaza súťaže
čaká stáž v reklamnej agentúre. Staneš sa súčasťou úspešného tímu a získaš veľa
užitočných rád a skúsenosti od profesionálov.

Galavečer je najväčšia a najočakávanejšia udalosť medzinárodnej študentskej
súťaže, na ktorom vyjadríme verejne vďaku sponzorom za ich spoluprácu.
Odborná porota slávnostne vyhlási výsledky súťaže a odovzdá víťazom diplomy
a zaujímavé ceny. Po udelení cien sa študenti príjemne zabavia na afterparty,
spojenou s vernisážou vystavených prác.

Aj vďaka veľkorysej účasti porotcov, aktívne pôsobiacich v oblasti reklamnej
tvorby, je súťaž Cirkulátor zárukou kvality, objektivity a profesionálneho prístupu,
ako zo strany odborníkov, tak aj usporiadateľov. Veríme, že aj 13.ročník súťaže
si nájde svojich účastníkov, ktorí nám pomôžu naďalej zvyšovať jej úroveň
a priaznivcov, ktorí pomôžu organizátorom zrealizovať ďalší úspešný ročník.

Tak naber odvahu a prihlás sa do súťaže Cirkulátor!

Tešíme sa na Vás!

Cirkulátor Tím


Stanovisko k tragickej smrti novinára Jána Kuciaka

Publikované: 27.02.2018
Kategória: Oznamy

Stanovisko k tragickej smrti novinára Jána Kuciaka

 

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., vyslovuje v mene univerzity hlbokú sústrasť rodičom, rodinám a pozostalým v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá postihla investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Nie je možné slovami vyjadriť dôsledky takého krutého aktu, vykonaného na dvoch mladých ľuďoch, ktorý otriasa nielen Slovenskou republikou, ale aj akademickou verejnosťou. Táto tragická udalosť šokuje a dopadá na Univerzitu Konštantína Filozofa o to viac, že Ján Kuciak bol absolventom Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Martina Kušnírová absolventkou Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ján Kuciak pokračoval v doktorandskom štúdiu a jeho spojenie s univerzitou trvalo až do súčasnosti. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vyjadruje touto cestou svoje hlboké rozhorčenie nad tragédiou, ktorá zasiahla životy dvoch mladých ľudí a odsudzuje akýkoľvek akt násilia spáchaného na človeku.

 

Nitra, 26. februára 2018

 

Zdroj: https://www.ukf.sk/1927-k-tragickej-smrti-novinara-jana-kuciaka

 

 Súťaž mladý delfín 2017

Publikované: 22.01.2018
Kategória: Oznamy

Termín odovzdania príspevkov se blíží!

 

Milí študenti, 

 

rádi bychom Vám připomněli, že termín pro odevzdání studentských prací do celostátní soutěže Mladý delfín, je 31. březen 2018Studentské práce prosím zasílejte  ve formátu PDF na email:  vysekalova@cms-cma.cz


Připomínáme, že pro letošní ročník soutěže bylo vypsáno téma:

„Jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu“ (podrobnosti viz. příloha).

Věříme, že se svými studenty přijmete tuto výzvu, a zapojíte se do soutěže. Motivace není malá, vyhlášení výsledků bude součástí galavečera Marketér roku 2017, a to dne 17. května 2018 v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1.

V příloze tohoto e-mailu naleznete základní informace k soutěži a přihlášku do soutěže.Možnosti štipendií pre študentov cez IVF – INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

Publikované: 16.01.2018
Kategória: Oznamy

Vážení študenti,

 

dovoľujeme si dať Vám do pozornosti MOŽNOSTI ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV CEZ IVF – INTERNATIONAL VISEGRAD FUND (MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND).

IVF umožňuje prostredníctvom poskytovaných štipendií magisterské a post-magisterské (doktorandské alebo post-doktoradské) štúdium alebo výskum na VŠ inštitúciách v regióne V4, rovnako ako v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva.

Oprávnenými žiadateľmi sú študenti z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Žiadatelia z krajín V4 môžu požiadať o 1- až 2 semestrálny pobyt na vysokoškolskej inštitúcii v krajine V4 („Intra-Visegrad scheme"), a v krajine západného Balkánu a Východného partnerstva („Outgoing scheme").

Program IVF nie je vhodný pre realizáciu štúdia v rámci spoločného študijného programu typu double alebo joint degree.

 

Viac informácií o štipendiách IVF (vrátane aktuálnych uzávierok, výšky štipendia a pod.) nájdeš na: http://visegradfund.org/home/

 


Príďte stážovať do RmS!

Publikované: 16.01.2018
Kategória: Oznamy

Rada mládeže Slovenska ponúka unikátnu príležitosť mladým a aktívnym ľuďom stať sa súčasťou tímu pre Štruktúrovaný dialóg. 

Hľadáme plateného stážistu, ktorý nám pomôže v spolupráci s partnermi v rámci celoeurópskych konzultácií s mládežou, zistiť, čo si mladí ľudia na Slovensku myslia o aktuálnych témach. Súčasťou platenej stáže je aj účasť na školeniach, konferenciách doma aj v zahraničí.
Hlavnými požiadavkami na kandidátov sú schopnosť štruktúrovane myslieť, organizovať seba i iných, prezentovať na verejnosti a byť členom tímu, ktorý má jasný cieľ a chuť ho dosiahnuť. 

Viac informácií o projekte nájdeš strukturovanydialog.sk.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.