ALUMNI

 

Absolventi KMKAR

 

 

 

Mgr. Petra Dudášová, PhD.

 

Absolutórium: v roku 2012

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama (PhD.)

Súčasná pozícia: ImageWell – Marketing Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Kordík

 

Absolutórium: v roku 2014

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: IBM ISC Bratislava -  Pre-sales support specialist

 

 

 

 

 

 

 Michaela

Mgr. Michaela Kertészová

Absolutórium: v roku 2014

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: Moderátorka rádia Európa 2, reportérka TV Markíza, PR freelancer

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Maťašovský

 

Absolutórium: v roku 2013

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: Studio Moderna - E-mail marketing specialist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bibiána Šimová

Absolutórium: v roku 2016

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: Regionálne kultúrne centrum (Prievidza) - Manažér kultúry

 

 

 

 

 

 

 

Marek

 

Mgr. Marek Štěpánek

Absolutórium: v roku 2012

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: CREAT STUDIO - konateľ, M'ART PRINT GALLERY - galerista, Súkromná umelecká základná škola - počítačový grafik

 

 

 

 

 

Katarina

 

Mgr. Katarína Pereszlényiová

Absolutórium: v roku 2010

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: KOFOLA a.s. - Brand Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Janek

 

Absolutórium: v roku 2012

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: Studio ECHT Bratislava – Senior designer

 

 

 

 

 

 

 

Iveta

 

Mgr. Iveta Hrabovská

Absolutórium: v roku 2009

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: GENTLE JAM - Business Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mgr. Jozef Poláček

Absolutórium: v roku 2007

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s. - Project Manager

 

 

 

 

 

 

Lili

 

Mgr. Lili Sisková

Absolutórium: v roku 2015

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama, Masmediálne štúdia - francúzsky jazyk

Súčasná pozícia: TRIAD Advertising Bratislava - Account Manager

 

 

 

 

Viktoria

 

Mgr. Viktória Kopernická

Absolutórium: v roku 2013

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: VISIBILITY DIGITAL Praha - Freelance grafik, Social Media Manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Krejčová

Absolutórium: v roku 2016

Študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Súčasná pozícia: www.cukrovekvety.sk - Business Manager


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.