Charakteristika katedry

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy vznikla 1. septembra 2002. Aktuálne reaguje na nové podmienky spoločenského života ľudí, v ktorých sa uplatňujú zmenené formy komunikácie a spôsoby ovplyvňovania správania a formovania verejnej mienky v komerčnej i nekomerčnej sfére.

 

Štúdium je profilované multidisciplinárne a absolvent bude vybavený repertoárom teoretických poznatkov z filozofie, psychológie, sociológie, ekonómie, marketingu, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Centrom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie, propagácie, reklamy, ich tvorba a manažment.

 

Dôraz sa kladie na vytváranie praktických kompetencií, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov, vytvárať propagačné i reklamné prostriedky na vysokej profesionálnej úrovni. Štúdium poskytne kvalitnú metodologickú prípravu v intenciách pôsobenia absolventov v sociálnom a masmediálnom výskume.


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.