Semináre a konferencie

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy organizuje niekoľko seminárov a konferencií počas akademického roku.

 

Spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Katowiciach, Vysokou školou finanční a správní v Prahe a Európskou akadémiou médií, marketingu a manažmentu.


Na seminároch a konferenciách participujú odborníci z praxe ako aj naši vlastní študenti. 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.