Úvod

Vitajte na stránkach Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. Ak sa rozhoduješ kam na vysokú školu ponúkame informácie, ktoré ti pomôžu. Naša katedra poskytuje vzdelanie v oblasti marketingovej komunikácie, reklamy a médií. V súčasnosti máme akreditovaný bakalársky a magisterský študijný program: Marketingovú komunikáciu a reklamu. Študijné programy ponúkame v internej a externej forme.

 

V treťom stupni vysokoškolského vzdelania ponúkame Rigorózne a Doktorandské štúdium v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá.

 

Naše študijné programy ponúkajú vzdelanie univerzitného typu v oblastiach marketingovej komunikácie, reklamy a médií, pričom integrujú teoretické a praktické vedomosti z ekonomiky, psychológie, sociálnej komunikácie, dizajnu, lingvistiky, manažmentu, práva, estetiky, filozofie a štatistiky.

 

Počas štúdia získa študent nielen teoretické vedomosti ale i praktické zručnosti z exekutívy v oblasti marketingovej komunikácie. Intenzívne spolupracujeme s reklamnými a mediálnymi agentúrami, kde naši študenti vykonávajú prax. Úspešní absolventi získajú bez problémov uplatnenie na trhu práce, čoho dôkazom sú naši Alumni.

 

Podrobné informácie získate na našej webovej stránke alebo počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná každý rok.Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.