Úvod

Vitajte na stránkach Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. Naša katedra je zameraná nielen na získanie teoretických vedomostí z oblasti médií, marketingu, psychológie a výskumu, ale hlavným cieľom je poskytnúť študentom taký priestor, aby svoje vedomosti dokázali aplikovať aj po skončení štúdia.

 

Chceme, aby naši študenti nezískali iba vedomosti, ale tiež sa prakticky stretávali s tým, čo prináša prax a dynamický život práce v marketingu a médiách. Nezabúdame ani na pozadie práce v tejto oblasti a venujeme sa trendom v marketingovom výskume a dôležitosti psychológie reklamy a spotrebiteľa, či iným dynamickým trendom.Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.