Pracovníci katedry

doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.

- Vedúca katedry
Telefón: 037/64 08 241
E-mail: gjankova@ukf.sk

Ďalšie informácie...

PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

- Zástupca vedúcej katedry
Telefón: 037/64 08 241
E-mail: tkoprda@ukf.sk

Ďalšie informácie...

PhDr. Zuzana Vašková

- Sekretariát katedry
Telefón: 037/64 08 240
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Interní pracovníci

prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

- Predseda odborovej komisie/hlavný garant (chairman of the trade union commission/main guarantor)
Telefón: 037/64 08 242
E-mail: kfichnova@ukf.sk

Ďalšie informácie...

prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

- Koordinátor Erasmus+ (učitelia a pracovníci)
Telefón: 037/64 08 240
E-mail: pmikulas@ukf.sk

Ďalšie informácie...

doc. Ing. Milan Džupina, PhD.

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: mdzupina@ukf.sk

doc. Mgr. Edita Štrbová, PhD.

Telefón: 037/64 08 241
E-mail: strbova.edita@gmail.com

Ďalšie informácie...

Mgr. Mária Košková, PhD.

- (MD)
E-mail: mkoskova@ukf.sk

Mgr. Jozef Peniak, PhD.

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: jpeniak@ukf.sk

PhDr. Oľga Púchovská, PhD.

- (MD)

Mgr. Dana Hodinková, PhD.

- (MD)

Mgr. Zuzana Schlosserová, PhD.

- Študijná poradkyňa, rozvrhárka (denné a externé štúdium)
Telefón: 037/64 08 240
E-mail: zschlosserova@ukf.sk

Mgr. Veronika Števčat Szabóová, PhD.

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: vszaboova@ukf.sk

Mgr. Hana Kiková, PhD.

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: hkikova@ukf.sk

Mgr. Peter Szabo, PhD.

PhDr. Patrik Lenghart PhD.

- Koordinátor Erasmus + (štúdium a stáže)
Telefón: 037/64 08 240
E-mail: plenghart@ukf.sk

Interní doktorandi

Mgr. Marek Štosel

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: marek.stosel@ukf.sk

Mgr. Lucia Hasprová

Mgr. Michaela Ráciková

Mgr. Veronika Peráčková

Telefón: 037/64 08 240
E-mail: veronika.perackova@ukf.sk

Externí a ďalší pracovníci

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Mgr. Michal Rozenberg, PhD.

 

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.