Pracovníci katedry

Mgr. Györgyi Janková, PhD.

- Vedúca katedry
Telefón: 037/64 08 242
E-mail: gjankova@ukf.sk

Ďalšie informácie...

Mgr. Edita Štrbová, PhD.

- Zástupkyňa vedúcej katedry pre štúdium

PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

- Zástupca vedúcej katedry
Telefón: 037/64 08 241
E-mail: tkoprda@ukf.sk

Ďalšie informácie...

Interní pracovníci

prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Telefón: 037/64 08 242
E-mail: kfichnova@ukf.sk

Ďalšie informácie...

prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

Telefón: +421 37 6408 489
E-mail: dinstitorisova@ukf.sk

prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

doc. Ing. Milan Džupina, PhD.

Telefón: 037/64 08 225
E-mail: mdzupina@ukf.sk

doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Telefón: 037/64 08 225
E-mail: lspalova@ukf.sk

Ďalšie informácie...

Mgr. Mária Košková, PhD.

- (MD)
E-mail: mkoskova@ukf.sk

Mgr. Jozef Peniak, PhD.

PhDr. Oľga Púchovská, PhD.

Mgr. Dana Hodinková, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Patrik Lenghart

Externí a ďalší pracovníci

Mgr. Zuzana Schlosserová, PhD.

Mgr. Veronika Szabóová, PhD.

prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Telefón: 037/64 08 242

Ďalšie informácie...

doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Telefón: 037/64 08 241
E-mail: eva.fandelova@gmail.com

Mgr. Ján Huňady, PhD.

Telefón: 0905480281
E-mail: info@design-atelier.sk

Ďalšie informácie...

 

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.