Tlačivá

Milé študentky, milí študenti,

 

formuláre, žiadosti a tlačivá, ktoré budete potrebovať pri svojom štúdiu nájdete na wwww stránke Filozofickej fakulty UKF na tomto linku:

https://www.ff.ukf.sk/organizacia-studia/interne-formy-studia

 

Ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete k absolvovaniu praxe v priebehu vášho štúdia sú dostupné nižšie:

 

MARKETINGOVÁ PRAX I, II.  - MEDIÁLNA PRAX I, II. - SEMINÁR K PRAXI I, II.

 

Výkaz o praxi

 

Zmluva o praxi

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.