Tlačivá

MARKETINGOVÁ PRAX I, II.  - MEDIÁLNA PRAX I, II. - SEMINÁR K PRAXI I, II.

 

Výkaz o praxi

 

Zmluva o praxi

 


Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel.: +421/37/640 82 40
E-mail: zvaskova@ukf.sk

Copyright © 2012 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.